Ekurs - Mindfulqigong 1

Mindful Qigong 1 - Medveten närvaro

Medvetenhet i andning, kropp och sinnena

Minska stress och öka fokus och lugn

Stabilitet och flexibiltet som träden

Träna online på Mindfulnesscenter.se

Mindful Qigong kan du enkelt träna online genom e-kurs med självinstruerande pass. Det går lika bra att göra rörelserna sittande om du känner för det - prova dig fram!

E-kurs innehåller:

 • Tre steg för medveten närvaro: i rörelse, i andning och med sinnena.
 • Varje steg består av 21 st pass.
 • Stående mjuka rörelser, 5 - 20 minuter varje pass.
 • Sittande eller liggande meditation, 5-10 minuter varje pass.
 • Korta föredrag, 5-10 minuter varje pass.
 • Vardagsövningar som hjälper dig att använda dina färdigheter i det riktiga livet.


Mindful Qigong är en livsenergi som ska upplevas. Vi strävar inte efter perfektion. Var och en kan anpassa det till sin egen förmåga, uppleva och njuta av dessa stunder, istället för jobb och alla måsten. Varmt lycka till!


Energi flödar där ditt sinne är! 💙

Tre steg till Medveten Närvaro

Stanna upp och

känn din kropp

 • Att stanna upp är det första steget till närvaro. Vi behöver helt enkelt lite tid att landa i nuet. I ett samhälle som går fortare och fortare? Vi behöver träna på att sänka farten.
 • Mindfulness: Riktar uppmärksamhet på det som sker just här och nu, på kroppen och rörelserna, istället för att fastna i tankar och känslor.
 • Medveten närvaro ökar fokus och minskar stress. Det minskar oro inför framtiden och ältande av det som inte går att förändra.

Upptäck din andning och

stilla tankebruset

 • Vid psykisk och fysisk påfrestning ökar andningsfrekvens och andningen blir ytligare. Meditationsträning minskar antalet andetag/minut.
 • Andningsankaret: Genom att medvetet rikta vår uppmärksamhet på andningen förankrar vi oss i nuet. När vi upptäcker att våra tankar far iväg för vi varsamt och kärleksfullt tillbaka 
 • Diafragma- eller bukandning aktiverar det parasympatiska nervsystemet (lugn-och-ro-systemet) som sänker puls och blodtryck.

Öppna sinnena och

hitta flow och balans

 • Känslor och stress sätter ofta sina spår i vår hållning, andning och rörelsemönster. En ökad kroppskännedom hjälper oss att minska stress, smärta och uppleva nuet.
 • Flow och balans: Genom att följa saker och tings naturliga utveckling, kan vi spara krafter och nå längre. Medström är alltså mer konstruktiv än motström.
 • Balans: När vi hittar balans mellan olika krafter kan vi uppnå bättre resultat och inte trötta ut så lätt. Vi får då glädje och lyckokänsla av själva utforskande och utförande.

Trädens superkrafter

Här visar träden i skånska kusten sin motståndskraft med stabilitet och flexibilitet. Hur gamla kan träd blir? Hur kan de överleva så länge?


De flesta träd överlever så länge genom att de har utvecklat mekanismer för att skydda sig mot skador och sjukdomar, samt för att hantera stressande miljöförhållanden som torka och kalla vintrar. De kan också reparera skador på barken och trädet, vilket hjälper till att förlänga deras livslängd.

 • Kalltålighet: Vissa träd, såsom gran och tall, har en naturlig kalltålighet som gör att de kan överleva i kalla klimat. De kan göra detta genom att producera vätska som fryser vid låga temperaturer, vilket skyddar cellerna från skador.
 • Vaxskikt: Vissa träd, såsom ek och björk, har en vaxartad ytskikt på bladen, kallad cuticle, som hjälper till att hålla in fukt och skydda mot värme och solskada.
 • Fotosyntes: Träd använder processen fotosyntes för att omvandla solljus till energi och producera syre. Detta hjälper träd att överleva i varma miljöer genom att få energi från solen och hålla sig hydrerade.
 • Rotsystem: Träd har ett utvecklat röttsystem som hjälper till att hålla trädet stabilt och säkert och få näring och vatten från jorden.

  Rotsystemets massa är lika stor som massan ovan jorden.


 • Tjock bark: Vissa träd har en tjock och grov bark som skyddar trädet mot skador och väderpåverkan, som t.ex. brännande sol eller kalla vindar.
 • Dormans: vid extremt torka eller kyla kan träd gå i en dvala för att spara energi och överleva, detta kallar man dormans.
 • Kooperativa strategier: Träden samarbetar med svampar, bakterier och sinnemellan för näringsutbyte och blir starkare tillsammans.https://mindfulqigong.se/

Old Tjikko - världens äldsta gran med sina 9550 år växer i Fulufjällets nationalpark, nordvästra Dalarna. Old Tjikko har anpassat sig till svåra miljöförhållanden och fortsätta hålla.

Den har en tjock bark och torktålig. Genom en långsam tillväxt kan den spara och lagra energi inför svåra förhållanden. Granen har en förmåga att föröka sig genom att skicka upp nya skott från grundstammen och fortsätta växa även om det övre trädet dör.

Till sist växer den i den svårtillgängliga fjällbjörkskogen i Dalarna, vilket gör det svårt för människor och skadedjur att komma åt.