Ekurs - Mindfulqigong 3

Mindful Qigong 3 - Självmedkänsla med MMS

Mindfulness, medmänsklighet, självomsorg

Träna online på Mindfulnesscenter.se

Kommer snart......

Tre steg till Självmedkänsla

Mindfulness

Bekräfta lidande och svårighet

  • Grunden är medveten närvaro som hjälper till att bekräfta det lidande eller svårighet man möter.  

  • Bli medveten om ditt självprat: Börja lägga märke till de tankar du har om dig själv. Försök att inte döma dig själv för dessa tankar, utan bara observera dem.

Medmänsklighet

Ofullkomlighet en del av livet

  • Sedan får man ha insikt i att svårigheter är en del av livet som alla människor har. Alla kollegor går genom liknande upplevelser, såsom oro för patienterna, rädsla för att göra fel, skam över att ha gjort misstag och stress för att prestera.
  • Acceptera att du inte är perfekt och att du kommer att göra misstag.

Självomsorg

Kärleksfull vänlighet

  • I det tredje steget kan man använda sig av fysisk beröring, kärleksfull visualisering och att säga vänliga ord till sig själv, precis som man skulle göra till sin kollega.
  • Var vänlig mot dig själv som du är vänlig och omtänksam mot en vän som du tröstar.

Bergen