Ekurs - Mindfulqigong 2

Mindful Qigong 2 - Känslobalans med S O A S

Öppna sinnet och skaffa vertyg för inre lugn

Stanna upp, Observera, Acceptera, Släpp taget

Träna online på Mindfulnesscenter.se

Precis som Mindful Qigong 1 kan du enkelt träna online. Vi rör oss på ett mjukt och vänligt sätt. Det går lika bra att göra rörelserna sittande om du känner för det - prova dig fram!

E-kursen innehåller:

 • Tre steg för känsloreglering: mindfulnessträning, attitydträning och SOAS.
 • Varje steg består av 21 st pass.
 • Stående mjuka rörelser, 5 - 20 minuter varje pass.
 • Sittande eller liggande meditation, 5-10 minuter varje pass.
 • Korta föredrag, 5-10 minuter varje pass.
 • Vardagsövningar som hjälper dig att använda dina färdigheter i det riktiga livet.


Vi strävar inte efter perfektion, utan ett utforskande, vänligt och accepterande förhållningssätt. Var och en kan anpassa det till sin egen förmåga, uppleva och njuta av dessa stunder. Varmt lycka till!

Energi flödar där vårt sinne och hjärta är 🧡


Tre steg till Känslobalans

Mindfulness

Du är inte dina tankar och känslor

 • Stanna upp: Att stanna upp är det första steget till sinnesro. Vi behöver helt enkelt lite tid att observera tankar och känslor utan att automatiskt gå in i diskussion med dem.
 • Observera: Medvetet noterar vi dessa hjärnvågor och bekräftar att hjärnkontoret jobbar på som vanligt och tillverkar dessa elektriska aktivietet. Vi tar emot och bekräftar utan att påbörja en diskussion.
 • Separera: Din medvetenhet 'ser och hör' alltså dina tankar och känslor men är inte det samma som dem.  Du kan nu ta ett djupt andetag, hitta till kroppen och säga till dig själv: 'Jag är här och mina tankar är på besök'. Vi kan nu tryggt separera från dem.

Hjärterum

Kom långt med rätt attityd

 • Icke-dömande: Att vara öppen och nyfiken utan att döma på direkten. Detta grundläggande förhållningssätt tar bort den kritiska filtren och öppnar sinnet. Vi kan utforska utan att begränsas av vad vi gillar eller gillar. 
 • Vänlighet: Att vara snäll och varsomt mot oss själva och andra. Kärleksfull vänlighet kan mjuka upp och motverka den hårda dömande tonen och öppna upp det hårda skalet. 
 • Acceptans: Att se verkligheten som den är utan att undvika eller motverka den.

  Det kan också innebära att man måste acceptera saker som man inte gillar eller som man inte förstår.

  Det innebär inte att man är passiv eller ger upp utan att försöka orientera om och hitta ny vägar. 

S O A S

En livsstragi som håller

 • Mindfulness och hjärtliga attityder grundar för en hållbar livsstrategi : SOAS
 • S – stanna upp

 • O – observera

 • A – acceptera

 • S – svara eller släppa taget.


 • Flow och balans: Genom att följa saker och tings naturliga utveckling, kan vi spara krafter och nå längre. Medström är alltså mer konstruktiv än motström. SOAS skapar flow och balans som för oss framåt med väldighet och glädje i livet.

Vattnets superkrafter

Vatten täcker 70% av jordens yta. Kroppen består av 70% vatten. Med sin formbarhet, anpassar sig vatten sig till omgivningen, flödar envist utan att forcera. Vattnets superkrafter har inspirerat människor i många tusen år. Låt oss hänföras och lära av vattnets storartade egenskaper:


 • Att leva i harmoni med naturen: Vattnet är en del av naturen och genom att leva i harmoni med naturen kan vi skapa en mer hållbar energi och ett mer balanserat liv.
 • Styrka: Vatten kan vara en oerhörd kraft när det är i rörelse, till exempel när det skapar vågor eller strömmar i en flod eller hav. På samma sätt kan vi lära oss att ta tag i våra utmaningar med styrka och uthållighet.
 • Stillhet: Samtidigt kan vi också dra nytta av vattnets lugnande egenskaper. Vatten har en unik förmåga att både vara kraftfullt och lugnande på samma gång. Vi kan lära oss att ta en paus från stressen i vårt dagliga liv och skapa energi i stillhet.
 • Ihärdighet: Ordspråket "droppe urholkar stenen" illustrerar hur en tillsynes liten och obetydlig kraft, när den är konsekvent och uthållig, kan ha en enorm effekt. Detta är en kraftfull metafor för hur vi kan uppnå våra mål genom att ta små, men ihållande steg.
 • Flexibilitet: Precis som att vattnet kan ändra form och rörelse baserat på terrängen eller miljön runt omkring det, kan vi också lära oss att anpassa oss och hantera förändringar i våra liv på ett positivt sätt. Genom att vara flexibla och öppna för förändring kan vi undvika onödig stress och spara vår energi för det som verkligen är viktigt. Genom att vara flexibla och öppna för nya idéer och sätt att göra saker på kan vi öka våra chanser att lyckas och uppnå våra drömmar.
 • Flow: Vattnet söker alltid till det lägsta stället med naturligt flöde utan att forcera. Detta har inspirerat till Qi-flow, eller Wu Wei, en central idé inom Daoism (Taoism), filosofi bakom Qigong. Bokstavligen betyder Wu Wei "icke-strävan" eller "icke-forcerande", och syftar på konsten att agera utan att agera, att låta handlingar ske på ett naturligt och spontant sätt. Ett icke-forcerande flöde är alltså ihärdigt och energisparande. Precis som vattnet flyter på ett naturligt sätt utan att kämpa eller anstränga sig, kan vi lära oss att låta livet ske på ett naturligt sätt, utan att motarbeta det eller försöka tvinga fram resultat.
 • Balans: Vattnet är en symbol för balans och kan hjälpa oss att hitta jämvikt mellan aktivitet och vila, mellan arbete och fritid. Genom att ta hand om oss själva, vila när vi behöver det och undvika överarbete kan vi skapa en mer hållbar energi. Vi behöver röra på oss som en djupkölad båt, både med rätt framfart och balansera mot vågorna.